Kurumsal Giriş

Sınav Türü
:
Kurum Kodu
:
Şifre (ARGE-BİM)
:
 
Şifre için ARGE- Bilgi İşlem Modülü giriş Şifreleri kullanılacaktır.
Giriş yapamayan Okul/Kurum idareleri yeni Şifrelerini AGRE-BİM modülü ilçe kullanıcısı aracılığı ile
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ'nden alabilirler.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü
KİDEM - Konya İzleme ve Değerlendirme Merkezi