#

Yarışma Kategorileri

Anadolunun Renkleri Ulusal Fotoğraf Yarışması

#

İlkokul Kategorisi

1,2,3 ve 4. sınıf öğrencileri bu kategoride yarışacaklardır.

#

Ortaokul Kategorisi

5,6,7 ve 8. sınıf öğrencileri bu kategoride yarışacaklardır.

#

Lise Kategorisi

9,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri bu kategoride yarışacaklardır.

#

Öğretmen Kategorisi

Tüm öğretmenlerimiz fotağraf yarışmasına katılabilirler.

✔ Yarışmaya katılım ücretsizdir./p>

✔ Yarışmaya, seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınlıkları olanlar dışında, Türkiye Cumhuriyeti resmî ve özel okullarında eğitim gören tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katılabilir.

✔ Yarışma online (çevrim içi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

✔ Yarışmaya her öğrenci en fazla 5 (beş) adet sayısal renkli veya siyah beyaz fotoğrafla katılabilir.

✔ Katılımcı yarışmaya gönderdiği eser/eserlerin kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Eseri ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

✔ Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı hâlde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Alıntı veya kopya olduğu tespit edilen fotoğraflar 5.12.1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince yarışma seçici kurulu tarafından iptal edilir.

✔ Fotoğraflar 16 Aralık 2023 günü saat 23.59’a kadar http:// konya.meb.gov.tr/anadolununrenkleri web sitesine yüklenecektir.

✔ Fotoğraflarda markalar, şirketler ve şahısları rencide edecek şekilde kompozisyon yapılamaz.

✔ Engeli olan öğrencilerin yarışmaya başvuru yapmasında kurumumuz tarafından tüm tedbirler alınmıştır.

✔ Yarışma Yürütme Kurulu, Millî Eğitim Bakanlığından gerekli izinleri ve onayları alarak yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir.

✔ Yarışma Yürütme Kurulu, Millî Eğitim Bakanlığından gerekli izinleri ve onayları alarak sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir.

✔ Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpeg formatında, 150-300 dpi, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel kaydedilmelidir. Yüklenecek her fotoğraf dosyası 2 Mb (siyah beyaz ise 1 Mb)’den küçük, 8 Mb’den büyük olmamalıdır.

✔ Yukarıda yazan boyutlara uygun olması durumunda cep telefonu ile çekilen fotoğraflarla da yarışmaya katılım sağlanabilecektir.

✔ Fotoğraflar çerçevesiz olmalı ve fotoğraf üzerinde imza, işaret veya tarih vb. bulunmamalıdır.

✔ Fotoğrafın adı yazılırken şu adımlar takip edilmelidir:
Şehir_İlçe_Okul_AdSoyad_ FotoğrafNumarası (F1,F2,F3,F4,F5).
Örneğin; Konya_Selçuklu_Mevlanaİlkokulu_AliGüzel_ F1

✔ Tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş veya fotografik içeriğe sahip olmayan görüntüler kabul edilmeyecektir.

✔ Negatif veya saydam olarak çekilen fotoğraflar taranarak dijital ortama aktarılmış olmalıdır.

✔ Fotoğraflarda kadraj, renk doygunluğu, keskinlik, toz alma ve kontrast düzeltmesi gibi kabul edilebilecek müdahaleler dışında hiçbir manipülasyon/başkalaştırma/oynama kabul edilmeyecektir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda yarışma seçici kurulunun kanaati esastır.

✔ Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda yarışma seçici kurulunun kararları geçerlidir.

✔ Seçici Kurul üyeleri fotoğrafları 10 puan üzerinden değerlendirir. Sistem üzerinden yapılan değerlendirme aritmetik ortalamayı otomatik olarak belirler. Değerlendirmede fotoğraf içeriği 4 puan, fotoğrafta özgünlük 2 puan, fotoğraf tekniği ve kuramsal değerlendirme 4 puan (gerçekçilik, dışavurumculuk, işlevsellik) üzerinden gerçekleştirilecektir.

✔ Puanlamada ortaya çıkacak eşitlik hâlinde, Seçici Kurul’un vereceği karar bağlayıcıdır.

✔ Yarışmada ödül alan ve sergilemeye değer bulunan eserlerin baskı ve sayısal kopyaları, tüm telif haklarıyla Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğüne ait olacaktır.

✔ Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların, fotoğraflarının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

✔ Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ödüle değer bulunan eserleri, etkinliklerinde, eğitim faaliyetlerinde, sergileme, afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve gösterme, medyada yayınlama hakkı da dâhil olmak üzere eser sahibinin ismi ile birlikte 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde tüm telif haklarına sahip olacaktır.

✔ Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

✔ Yarışma sonuçları Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü web sitesinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara Yarışma Organizasyon Komitesi tarafından telefon ve/veya e-posta yoluyla sonuçlar bildirilecektir.

✔ Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

✔ Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.

✔ Yarışmada her kategoride ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflardan karma bir sergi açılacaktır. Her kategori için 20 adet fotoğraf sergilemeye seçilecektir.

✔ Yarışmada ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların birer kopyası, Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün arşivine alınacak ve gerekli görüldüğü durumlarda fotoğraf sahibinin adı belirtilerek tanıtım amaçlı kullanılabilecektir.

Yarışmaya öğretmenler katılabilecektir.

Türkiye genelinde düzenlenen fotoğraf yarışmasının konusu MİLLİ MİRASIMIZ olarak belirlenmiştir.

Türkiye genelinde düzenlenen fotoğraf yarışmasının tüm kategorilerdeki konusu MİLLİ MİRASIMIZ olarak belirlenmiştir.

Yarışma sonuçlarının duyurulmasını takip eden bir (1) iş günü içerisinde yapılacak itirazlar seçici kurul tarafından değerlendirilerek karara bağlanacaktır. Seçici Kurulun verdiği karar bağlayıcıdır.

ÖDÜLLER

İlkokullar Kategorisi
Birinci: Tablet
İkinci: Bisiklet
Üçüncü: Akıllı Bileklik


Ortaokul Kategorisi
Birinci: Tablet
İkinci: Bisiklet
Üçüncü: Akıllı Bileklik


Lise Kategorisi
Birinci: Fotoğraf Makinesi, Çantası ve Hafıza Kartı
İkinci: Tablet
Üçüncü: Akıllı Saat


Öğretmen Kategorisi
Birinci: Fotoğraf Makinesi, Çantası ve Hafıza Kartı
İkinci: Tablet
Üçüncü: Akıllı Saat

ÖĞRENCİ KATEGORİSİ

Yarışmaya başvuru başlangıç tarihi :30 Ekim 2023

Yarışmaya son katılım tarihi :16 Aralık 2023

Yarışma seçici kurulu toplantısı :16 - 23 Aralık 2023

Sonuçların açıklanması :04 Ocak 2024

E-posta bildirimi :04 Ocak 2024

Sergi açılışı ve ödül töreni :11 - 15 Ocak 2024

Yarışmanın Konusu :MİLLİ MİRASIMIZ

ÖĞRETMEN KATEGORİSİ

Yarışmaya başvuru başlangıç tarihi :30 Ekim 2023

Yarışmaya son katılım tarihi :16 Aralık 2023

Yarışma seçici kurulu toplantısı :16 - 23 Aralık 2023

Sonuçların açıklanması :04 Ocak 2024

E-posta bildirimi :04 Ocak 2024

Sergi açılışı ve ödül töreni :11 - 15 Ocak 2024

Yarışmanın Konusu :MİLLİ MİRASIMIZ

Anadolu'nun Renkleri 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması

Cumhuriyet'imizin 100. yılına ithafen MİLLÎ MİRASIMIZ konu alınmıştır.

#

#

#

#

-->