#

Yarışmanın Amacı

Anadolu'nun Renkleri Fotoğraf Yarışmasının Amacı'

Ülkemizin hedeflerine ulaşması her şehrin zengin kültürel birikimini temsil eden bireylerini kaliteli bir eğitim öğretim sistemiyle buluşturmasına bağlıdır. Bu amacı şehrimiz özelinde bütün kurum ve paydaşlarımızla sahiplenerek gerçekleştirebilmek, insanı merkeze konumlandıran bir varlık ve bilgi anlayışına hayat vermek için Konya Valiliği himayelerinde, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Konya İnsan Mektebi Projesi hayata geçirilmiştir. Eğitimi bir insan gibi tasavvur eden projenin en önemli amacı iyi insan yetiştirmektir. Projenin yükseldiği sütunlardan biri olan Kültür Davamız kapsamında milletimizce tüm dünyaya kazandırdığımız evrensel değerlere toplumumuzun yabancılaşmasını önlemek amacıyla sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetler tertip edilmektedir.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yanı sıra öğretmenlerimizin de katılacağı Anadolu’nun Renkleri Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda amacımız, sanatın evrensel dilini kullanarak öğrencileri fotoğraf çekme konusunda teşvik ederek yeteneklerini ortaya çıkarmak ve geliştirmek, onlara estetik duyarlılık kazandırarak duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemektir. Öğretmenlerimizin de fotoğraf yoluyla duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini sağlamaktır. Sanal ortamda oluşturulacak sergiyle fotoğraf sanatı canlandırılacak, şehrimizde öğrencilerin fotoğraflarından bir kompozisyon meydana getirilecektir.

#

Yarışmanın Felsefesi

Anadolu'nun Renkleri Ulusal Fotoğraf Yarışması

#

İnsan, var olduğu zamandan bugüne kadar birçok değişim geçirmiştir. İcatlar, toplumların düşünce yapılarını ve kültürel özelliklerini değiştiren en önemli unsurlardandır. Bu değişimler içinde farklı yaşam şekillerini tecrübe eden insanın arayışı hiçbir zaman değişmemiş ve yaşadığı döneme uygun olarak kendini ifade etmiştir. İnsanların kıyafetlerinden yemeklerine, geçim kaynaklarından iklime hatta inançlarına kadar birçok kültürel özelliğe ışık tutan, insanın yaşadığı anı kaydetme isteği olmuştur. Yazının icadından önce bile duvarlara çizilen şekiller bir ifade biçimi olmuş, mağarada yaşayan insanların hayatları tasvir edilmiş ve sanat aslında tarihin gelecek kuşaklara aktarılmasını da sağlamıştır.

Her bireyin ve toplumun gelişimi için insanın maddi ve manevî yönleriyle bir bütün hâlinde ele alınıp eğitilmesi, bu dengenin ahenkli bir şekilde kurulması gerekir. Bedenî ve bilişsel hasletler geliştirilip, ruhî hasletler ihmal edildiğinde iyi bir insan olma modeli ortaya çıkmayacağı aşikârdır. Bireyin yaptığı her şeyin ahlaki bilincinde olması ve bunu kendinde duyması yeterli olmayıp, aynı zamanda yapılan o işin güzelliğinin de bilincinde olması gereklidir. Öte yandan bireyin eğitim sürecinde, davranış duyarlılığı, güzel algısı ve etkinliklere eklenen sanat ve estetik bakış açısı ile hayatının tüm alanına, düşüncelerine ve kişiliğine de yansıyacak estetik duyarlık kazandırılmış olacaktır.

YARIŞMA ORGANİZASYON KOMİTESİ

#

İl Milli Eğitim Müdürü

Seyit Ali BÜYÜK

Konya İl Milli Eğitim Müdürü

#

Müdür Yardımcısı

Okan TAKKALAN

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

#

Okul Müdürü

Murat KILIÇ

Konya- Cahit Zarifoğlu İlkokul Müdürü

#

Ar-GE

Halil SEYDİOĞLU

AR-GE Koordinatörü

#

Ar-GE

Ayşegül YONCACI

AR-GE Ekip Üyesi

Öğrenci Kategorisinin Seçici Kurulu

#

Şadiye YILMAZ BİLİR

Üye

#

Hakan BAHÇECİ

Üye

#

Cengiz TEKSOY

Üye

#

Yüksel AÇIKGÖZ

Üye

Öğretmen Kategorisinin Seçici Kurulu

#

Şadiye YILMAZ BİLİR

Üye

#

Yusuf KARTAL

Üye

#

Semra Bayar

Üye

#

Yüksel AÇIKGÖZ

Üye

Ödüller

Dereceye giren yarışmacılara verilecek ödüller

#

Dereceye Giren Öğretmenlere

Birinci: Canon Marka, PowerShot SX530 Hs Fotoğraf Makinesi, Çantası ve SD Hafıza Kartı İkinci: Samsung Marka, Tab A7, 7 Inch, 32 GB Hafızalı, Tablet Üçüncü: Woom Watch Marka, C6-w3, 44mm, Türkçe Menü, Akıllı Saat 4, 5 ve 6.: Mi Marka, True Wireless, Earbuds, Basic Kulaklık