#

Yarışmanın Amacı

Anadolu'nun Renkleri Fotoğraf Yarışması'nın Amacı

Ülkemizin hedeflerine ulaşması her şehrin zengin kültürel birikimini temsil eden bireylerini kaliteli bir eğitim öğretim sistemiyle buluşturmasına bağlıdır.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yanı sıra öğretmenlerimizin de katılacağı Anadolu’nun Renkleri Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda amacımız, sanatın evrensel dilini kullanarak öğrencileri fotoğraf çekme konusunda teşvik ederek yeteneklerini ortaya çıkarmak ve geliştirmek, onlara estetik duyarlılık kazandırarak duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemektir. Öğretmenlerimizin de fotoğraf yoluyla duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini sağlamaktır. Sanal ortamda oluşturulacak sergiyle fotoğraf sanatı canlandırılacak, şehrimizde öğrencilerin fotoğraflarından bir kompozisyon meydana getirilecektir.

#

Yarışmanın Felsefesi

Anadolu'nun Renkleri Ulusal Fotoğraf Yarışması

#

İnsan, var olduğu zamandan bugüne kadar birçok değişim geçirmiştir. İcatlar, toplumların düşünce yapılarını ve kültürel özelliklerini değiştiren en önemli unsurlardandır. Bu değişimler içinde farklı yaşam şekillerini tecrübe eden insanın arayışı hiçbir zaman değişmemiş ve yaşadığı döneme uygun olarak kendini ifade etmiştir. İnsanların kıyafetlerinden yemeklerine, geçim kaynaklarından iklime hatta inançlarına kadar birçok kültürel özelliğe ışık tutan, insanın yaşadığı anı kaydetme isteği olmuştur. Yazının icadından önce bile duvarlara çizilen şekiller bir ifade biçimi olmuş, mağarada yaşayan insanların hayatları tasvir edilmiş ve sanat aslında tarihin gelecek kuşaklara aktarılmasını da sağlamıştır.

Her bireyin ve toplumun gelişimi için insanın maddi ve manevî yönleriyle bir bütün hâlinde ele alınıp eğitilmesi, bu dengenin ahenkli bir şekilde kurulması gerekir. Bedenî ve bilişsel hasletler geliştirilip, ruhî hasletler ihmal edildiğinde iyi bir insan olma modeli ortaya çıkmayacağı aşikârdır. Bireyin yaptığı her şeyin ahlaki bilincinde olması ve bunu kendinde duyması yeterli olmayıp, aynı zamanda yapılan o işin güzelliğinin de bilincinde olması gereklidir. Öte yandan bireyin eğitim sürecinde, davranış duyarlılığı, güzel algısı ve etkinliklere eklenen sanat ve estetik bakış açısı ile hayatının tüm alanına, düşüncelerine ve kişiliğine de yansıyacak estetik duyarlık kazandırılmış olacaktır.

Kişilikte değişiklik yapan, gündelik hayatın dışına çıkarak mutluluk veren, sanat yapıtlarıyla ilgi içinde olan hoşlanma “estetik haz”dır. Estetik haz, yalın bir duygu olmayıp, kişiye özgü şekilde, aynı zamanda kişilerin kendi duygu ve düşünceleri doğrultusunda oluşur. Bu duygu, belli bir uyarıcıya dayalı tepkisel bir duygu değil, belli bir değere dayalı oluşan, yüksek düzeyde bir ruhsal duyudur (Tunalı, 2004, s. 45). Sanat, güzellik duygusu meydana getiren ve ruha bedii bir zevk veren işlerdir (Bektaşoğlu, 2009, s.5).

Görsel algılama, çocuğun diğer duyuşsal, bilişsel becerilerine göre en etkili olanıdır. Renk, çizgi, biçim, şekil, oran, uyum, simetri gibi özellikleri sayesinde çocukların haz alması sağlanır. Gelişim doğasındaki manevi gücü açığa çıkartır (Gültekin, 2011). Çocukların estetik duyguları ve hayal güçleri, çoğunlukla yetişkinlerin kapasitesini aşan harika bir öğrenme kaynağıdır. Çocukların sanatsal ve estetik zekâları, çoğunlukla yetişkin düşüncesinden öteye gider. Çocuklar kavramsal düşünmeyi oluşturmadan önce, dünyayı anlamak için herhangi bir türdeki sanattan doğal olarak keyif alırlar.

Bilgisayarın icadı ve günümüzde teknolojinin gelişimiyle insanın ifade biçimi de değişmiştir. Teknolojik aletler, hayatı algılama ve değerlendirme şekline yön veriyor. Telefonlar, insanlara yaşadıklarını başkalarıyla anında paylaşma fırsatı sağlıyor. Özellikle çocuklar ve gençler için telefonlar artık günlük yaşamda bir ifade biçimi hâline geldi. Fotoğraflar, hayatımızın ayrılmaz bir parçası hâline gelirken fotoğraf çekmek oldukça kolaylaştı.

Zaman, küçücük karelere sığdırılıyor. Fotoğraf çekerek hatıralarımızı, bugünün toplumsal ve kültürel özelliklerini geleceğe aktarıyoruz. Zamanı yakalamak bu anlamda hafıza oluşturmayı da sağlıyor. Göz açıp kapayıncaya kadar geçen fotoğraf çekme anlarında insan nasıl duygular taşırsa taşısın mutlaka gülümser. Hayatın karmaşası içinde görmezden geldiğimiz şeylerin farkına varmak sahip olduklarımıza şükretmemizi sağlıyor. Fotoğraf çeken insanların günlük hayatta varlıkla etkileşiminin arttığını, fark ettiği incelikler karşısında daha derin düşündüğünü ve mutlu olduğunu, yaşadıkları anlardan daha çok keyif aldığını gösteren araştırmalar var.

Araştırmacılar tarafından 2000’in üzerinde insanın katıldığı 9 deney gerçekleştiriliyor. Bazıları laboratuvarda, bazıları ise sahada uygulanıyor. Örneğin; birinde otobüs turundan insanlar alınıyor. Turdaki insanların yarısına fotoğraf çekmesi ve diğer yarısına ise çekmemesi öneriliyor. Fotoğraf çekenler genellikle bu tur deneyimi daha keyifli buluyor. Fotoğraf çekenlerin değişik gerçek yaşam koşullarında olumlu deneyimlerden keyif aldığını gösteren tutarlı kanıtlar olduğu sonucuna varılıyor. Araştırma, fotoğraf çekenlerin günlük aktivitelerin keyfini daha iyi çıkaracağını düşünmekle birlikte, fotoğraf çeken insanların edindikleri deneyimlerden, karşılaştıkları olaylarda ortalama insanlardan daha fazla mutlu olduklarını söylüyor.

YARIŞMA ORGANİZASYON KOMİTESİ

#

İl Milli Eğitim Müdürü

Murat YİĞİT

Konya İl Milli Eğitim Müdürü

#

Müdür Yardımcısı

Okan TAKKALAN

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

#

Okul Müdürü

Murat KILIÇ

Konya- Cahit Zarifoğlu İlkokul Müdürü

#

Ar-GE

Ayşegül YONCACI

AR-GE Koordinatörü

#

Ar-GE

Mehmet FİLİZ

AR-GE Ekip Üyesi

#

Ar-GE

Sıdıka İŞLER

AR-GE Ekip Üyesi

#

Ar-GE

Mevlüt TAVUŞ

AR-GE Ekip Üyesi

#

Ar-GE

Hüseyin KURT

AR-GE Ekip Üyesi

Öğrenci Kategorisinin Seçici Kurulu

#

Şadiye YILMAZ BİLİR

Üye

#

Hakan BAHÇECİ

Üye

#

Cengiz TEKSOY

Üye

#

Oğuz İPCİ

Üye

#

Akın ACAR

Üye

Öğretmen Kategorisinin Seçici Kurulu

#

Şadiye YILMAZ BİLİR

Üye

#

Hakan BAHÇECİ

Üye

#

Cengiz TEKSOY

Üye

#

Oğuz İPCİ

Üye

#

Akın ACAR

Üye

Anadolu'nun Renkleri 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması

Cumhuriyet'imizin 100. yılına ithafen MİLLÎ MİRASIMIZ konu alınmıştır.

#

#

#

#

-->