KONYA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

5. SINIFLAR İL İZLEME SINAVLARI YAPILDI

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ölçme Değerlendirme Uygulamalarını İzleme, Araştırma ve Geliştirme Projesi kapsamında, 5. sınıf öğrencileri ile bu öğrencilerin öğrenim gördükleri okulların akademik başarılarını, çeşitli sosyo-demografik değişkenleri de dikkate alarak tespit etmek amacıyla uygulamaya konulan İl İzleme Sınavları, Türkiye genelinde belirlenen pilot illerde 27 ve 28 Aralık tarihlerinde üç ayrı oturumda gerçekleştirildi.
5. SINIFLAR İL İZLEME SINAVLARI YAPILDI

Bu eğitim-öğretim yılından itibaren kademeli olarak yürürlüğe giren ve şimdilik 5. sınıf Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden uygulanan bu izleme sınavları, Bakanlığımız ile Müdürlüğümüzün iş birliğinde Konya’mız il genelinde de başarıyla gerçekleştirildi.

Ölçme değerlendirme uygulamalarını izleme araştırma ve geliştirme projesi kapsamında 5. sınıflara yönelik  il izleme araştırması 566 okulda 35.000 öğrenci ile yapıldı. 5. sınıflara yönelik yapılan araştırmada öğrencilerin yenilenen müfredatla birlikte kazanımları edinme düzeylerinin tespit edilmesi, eksik öğrenmelerinin ortaya konması, öğrenci,  veli, öğretmen ve yöneticilere geri bildirim verilmesi amaçlandı. Araştırma Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersinde testlerin uygulanması, öğrenci,  öğretmen ve yönetici anketlerinin uygulanması ile gerçekleştirildi.  Araştırma sonucunda taraflara geri bildirim verilirken her okulun da üstün ve zayıf yönlerine yönelik bir rapor verilecek. Araştırma sonucunda hiç bir şekilde öğrenci, sınıf, okul veya ilçe sıralaması yapılmayacak. Söz konusu araştırmanın istenildiği şekilde yürütülmesi konusunda özverili çalışma yürüten il yöneticilerine, Ölçme Değerlendirme Merkezi Ekiplerine ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

Sınav sorularının Bakanlığımız tarafından gönderildiği sınav evrakı, Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi (Konya ÖDM) tarafından okullar bazında ayrı ayrı hazırlanmış ve okullarımıza iletilmek üzere ilçe millî eğitim müdürlüklerimize teslim edilmiştir. Bu hazırlık çalışmaları kapsamında yaklaşık 105.000 optik cevap kâğıdı Merkezimizce, her bir öğrencimizin adına ayrı ayrı ve karekodlu olarak düzenlenmiş ve bu işte Merkezimizde görev yapan öğretmenlerimizin hazırladıkları yazılımlar kullanılmıştır.

Sınav evrakı da Ölçme Değerlendirme Merkezimizce, optik cevap kâğıtlarının okullarımızca taranmış imaj dosyaları üzerinden ve yeni uygulanacak bir metot olan görüntü işleme yoluyla, yine Merkezimizde görev yapan öğretmenlerimizin hazırladıkları okuma ve değerlendirme yazılımları kullanılarak değerlendirilecektir. 

Öğrencilerimizin ve illerimizin eğitim durumlarını ve bunları etkileyen etmenleri bilimsel olarak ortaya koymayı amaçlayan bu proje kapsamındaki çalışmalar, il izleme araştırmalarına dayanak olması bakımından “izleme sınavları” ve “anketler” olmak üzere iki boyutta yürütülüyor. 

Söz konusu sınavların her yıl Aralık ve Mayıs aylarında yapılması; bu sınavlara ek olarak, sınava giren tüm öğrencilere, 5. sınıfta derse giren Türkçe, matematik ve fen bilimleri branş öğretmenlerine ve okul yönetimlerine uygulanacak anketlerin (Öğrenci, Öğretmen ve Okul Yöneticisi Anketleri) ise sınavları takip eden günlerde çevrim içi ortamda uygulanması planlanıyor.

 

 

 

Akçeşme Mahallesi Garaj Caddesi No 4 42020 Karatay / KONYA //// EK BİNA Akabe Mahallesi, Demirsatan Sokak No 4 Karatay / KONYA - 0 332 353 30 50

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.