KONYA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA'DA YENİ MATEMATİK DİLİ ÇOK SEVİLDİ

Konya İnsan Mektebi Gelişim Davamız kapsamında hayata geçirilen Sevdirerek Oyunlarla Matematik Projesi, matematik alanındaki etkinliklere yeni bir ivme kazandırdı. Öğretmen eğitimleri, öğrenci ve veliler için çok yönlü etkinliklerle ortak değerleri paylaşarak oluşturulan matematik iletişim dili etkin ve yaygın biçimde kullanılmaya başlandı.
KONYA'DA YENİ MATEMATİK DİLİ ÇOK SEVİLDİ

Konya İnsan Mektebi'nin akademik çalışmalarını önceleyen "Gelişim Davamız", eğitim paydaşlarının motivasyonlarını artırarak 21. yy becerilerinin bireylere kazandırılması için girişimci ruhları ateşlemeyi amaçlamıştır. Bireyin kendisini, meslekleri ve çevresini tanımasına yardımcı olacak çalışmaların yanında yeniçağın gerektirdiği problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, takım çalışması ve çoklu okuryazarlık becerilerinin kazandırılması da planlanmıştır.

Gelişim Davamız kapsamında uygulanan Sevdirerek Oyunlarla Matematik Projesi'yle matematiği sevdireceğimiz yayınları hazırlamak için oyunlar, teknolojinin matematiğe entegrasyonu ve yeni yöntemlerle matematik dersinin öğretilmesi hedeflenmiştir. Projede her ay değişen temalar ışığında faaliyetler düzenlenmiş, öğretmenlerin temalara uygun olarak hazırladığı matematik kazanımlarıyla ilişkilendirilmiş özgün etkinlikler kendi isimleriyle kılavuzlarda yayınlanmıştır.

Velilerin de dâhil edildiği faaliyetler, materyal geliştirme ve bilgi yarışmaları yapılmıştır. Matematiği pusula edinip bilimden sanata, doğadan mimariye hayatın her alanında keşfetmeyi ve problem çözmeyi geliştirecek çalışmalarda öğretmen ve velilerin desteğiyle matematik anlamlı hâle getirilerek sevdirilmiştir.

Okul öncesinden liseye kadar bütün kademelerde yapılan çalışmaların verimliliğinin değerlendirilebilmesi için öğrencilere ön test uygulanmıştır. Projenin ön testi, 3.105 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir.

Öğretmen eğitimlerinin de ön planda olduğu projede temalara uygun olarak eğitimler verilmiştir. 30 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 20.00'de okul öncesi, sınıf ve matematik branşlarından 235 öğretmene STEM ve Maker Webinarı gerçekleştirilmiştir.

27-31 Ocak 2020 tarihleri arasında ise Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kursu Matematiksel Modelleme içeriğiyle okul öncesi ve sınıf branşlarından 25 öğretmene hizmet içi eğitim şeklinde yapılmıştır.

Projede, temalara uygun olarak 6 adet Matematik Etkinlik Kılavuzu yayınlanmış; matematik kazanımlarıyla ilişkilendirilmiş 125 etkinliğe yer verilmiştir.

Bu çalışmada öncelikle öğrencilere bir şeyleri "öğretmeye çalışmak"tan ziyade, çocuklarla olumlu iletişim kurmaya çalışılmıştır. Yeni matematik diliyle kurulan iletişim sayesinde öğrenciler matematiğe karşı olumlu bakış açısı geliştirmişlerdir. 

Toplumumuzdaki matematik ön yargısına son vermek için matematiği sevdirmek bizim işimiz düsturuyla emek veren yönetici, öğretmen ve velilerimize teşekkür ederiz.

11-05-202011-05-202011-05-202011-05-202011-05-202011-05-2020

Akçeşme Mahallesi Garaj Caddesi No 4 42020 Karatay / KONYA //// EK BİNA Akabe Mahallesi, Demirsatan Sokak No 4 Karatay / KONYA - 0 332 353 30 50

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.